Xàtiva

ESTRATEGIA DUSI

L’ajuntament de Xàtiva està treballant en l’elaboració de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrada (Estratègia DUSI), instrument de planificació que permetrà al municipi optar a finançament Europeu vinculat als fons FEDER durant el període 2014-2020.

Més enllà d'identificar actuacions per al seucofinançament, l’Ajuntament està elaborant la Estratègia integradora i sostenible, que justifique i demostre la seua capacitat per assegurar un desenvolupament que perdure en el temps i siga integrador del àrea urbana en benefici de tots els veïns i veïnes.

L'objectiu d’aquesta Estratègia és la millora de la ciutat des d’una visió integrada, donant cobertura a les necessitats del municipi detectades com a reptes en diferents àmbits: Econòmic, social, ambiental, climàtic i demogràfic, per a crear una ciutat més inteligent, sostenible i integradora.

El procés d’elaboració de l'Estratègia DUSI contempla diferents dinàmiques participatives per assegurar la integració de les aportacions des de l’àmbit institucional, social i econòmic.

En el pla social, com una ferramenta més de participació, des de l’Ajuntament de Xàtiva s’ha establert un canal de participació que pretén recopilar les aportacions de la ciutadania.

Des de l’Ajuntament de Xàtiva li estaríem molt agraïts si ens poguera assessorar en este àmbit, i per això hem habilitat aquest enllaç:

http://www.xativa.es/va/content/jo-assesore-xativa

MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA PARTICIPACIÓ!!

• Xarxa d'Iniciatives Urbanes, organisme dependent del “Ministerio de Fomento y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”, que coordina, impulsa i dóna suport la gestió i avaluació d’actuacions cofinançades por FEDER. http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/

• Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, on s’aproven les bases i primera convocatòria de selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible e Integrador, cofinançats per FEDER per 2014-2020. http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12423