Xàtiva

BASES ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LES BRIGADES MUNICIPALS PER A LA SUBSTITUCIÓ AMB CARÀCTER TEMPORAL DEL SEU PERSONAL ADSCRIT