Xàtiva

XÀTIVA INSCRIU LA PROPIETAT DE LA PLAÇA DE BOUS

XÀTIVA INSCRIU LA PROPIETAT DE LA PLAÇA DE BOUS

L'actual equip de govern de l'Ajuntament de Xàtiva s'ha dut algunes sorpreses a l'hora de revisar l'inventari dels diferents béns municipals. L'ensurt va ser formidable quan es va detectar en el registre de la propietat que la Plaça de Bous de Xàtiva encara figurava a nom del “Hospital, Beneficiencia y Asilo de ancianos desamparados”, tot i que la compravenda es va realitzar en 2007 i de la milionària inversió efectuada en aquest edifici durant els anys següents.

El regidor delegat d'Hisenda, Ignacio Reig, ha explicat que la regularització d'aquestos immobles és molt important per a la hisenda municipal, ja que redunda en un major ingrés procedent de la participació en els tributs de l'Estat. L'Ajuntament ingressa una quantitat procedent de la hisenda estatal en proporció als béns immobles que té registrats al seu nom, de manera que l'enorme valor cadastral d'aquest edifici i d'altres altes dutes a terme per la regidoria suposarà un major ingrés anual.

Reig ha manifestat que “tot i fer obres faraòniques, amb enormes sobrecostos, l'anterior equip de govern no es va preocupar de inscriure-les al registre de la propietat. Això ha suposat una minva d'ingressos a l'hora de liquidar la participació en els tributs de l'Estat, amb el conseqüent perjudici per a les arques municipals”.

132 milions d'euros en referències cadastrals
L'Ajuntament de Xàtiva té 722 referències cadastrals al seu nom, amb un valor total de 132 milions d'euros. Entre les últimes altes de béns immobles figuren els pavellons d'esports, la Ciutat de l'Esport o el Centre Cultural Xàtiva (CCX).

Un altre dels immobles que no estaven regularitzats anteriorment, tal com ha passat amb la Plaça de Bous, és l'antic hospital, tot i portar 800 anys en peu. L'Ajuntament s'ha proposat que l'actualització completa de l'inventari municipal de béns es complete en aquesta legislatura.

Enlace(s) adjunto(s)

http://www.xativa.es/va