Xàtiva

CONTRACTACIÓ DE 21 TREBALLADORS EN EL MARC DEL PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES 2015 (ACTUALITZAT 09/12/2015)

CONTRACTACIÓ DE 21 TREBALLADORS EN EL MARC DEL PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES 2015 (ACTUALITZAT 09/12/2015)

Actualitzat 09/12/2015

RESULTATS DE LA BAREMACIÓ DEFINITIVA
Finalitzat el plaç per a presentar reclamacions, es publica la baremació definitiva i els resultats de les puntuacions obtingudes pels candidats, en el procés de selecció de 21 treballadors desocupats en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, per a l'any 2015.

S'adjunta llista definitiva de puntuació obtinguda pels candidats.

Actualitzat 01/12/2015

RESULTATS DE LA BAREMACIÓ PROVISIONAL
Finalitzada la baremació provisional, es publiquen els resultats de les puntuacions obtingudes pels candidats, en el procés de selecció de 21 treballadors desocupats en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, per a l'any 2015.

El dia establit per a presentar reclamacions és el dia 2 de desembre, presentant instància en el Registre d'entrada la Casa de la Ciutat.

S'adjunta llista provisional de puntuació obtinguda pels candidats.

Actualitzat 26/11/2015

Publicació de les llistes DEFINITIVES de persones candidates admeses i excloses dins del Pla d'Ocupació conjunta de les Administracions públiques Valencianes 2015 (veure arxius adjunts)
Per Decret d'Alcaldia de 25 de novembre de 2015, s'ha aprovat la llista definitiva d'admesos i exclosos (amb indicació de la causa d'exclusió) en el procés de selecció de 21 treballadors desocupats en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, per a l'any 2015.

S'adjunta el decret esmentat i la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Actualitzat 23/11/2015

Publicació de les llistes de persones candidates admeses i excloses dins del Pla d'Ocupació conjunta de les Administracions públiques Valencianes 2015 (veure arxius adjunts)
Per Decret d'Alcaldia de 23 de novembre de 2015, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos (amb indicació de la causa d'exclusió) en el procés de selecció de 21 treballadors desocupats en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, per a l'any 2015.

El dia establert per a subsanar la documentació que figura com a causa d'exclusió o presentar reclamacions és el dia 24 de novembre, presentant instància i/o la documentació en el Registre d'entrada la Casa de la Ciutat en horari de 10:00 a 14.00 hores.

S'adjunta el decret esmentat i la llista provisional d'admesos i exclosos.


Actualitzat 23/10/2015

Publicació de les llistes de persones candidates remeses pel SERVEF per a cadascuna de les ocupacions oferides dins del Pla d'Ocupació conjunta de les Administracions públiques Valencianes 2015 (veure arxius adjunts)
Els candidats relacionats en les mateixes rebran una carta de presentació del SERVEF que determina el lloc i l'hora de presentació de la documentació necessària per a procedir al seu barem.


L'Ajuntament de Xàtiva presentarà dilluns que ve, 5 d'octubre, oferta al Servef per a contractar, en el marc del pla d'ocupació conjunta de les administracions públiques valencianes 2015 (DOCV de 01.06.2015), vint-i-una persones aturades, per a un període de quatre mesos, a temps parcial del 75% de la jornada, en les ocupacions relacionades a continuació.

La selecció es realitzarà seguint els criteris de baremación establits en l'Anunci de la Diputació Provincial de València, i l'acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Xàtiva, que s'adjunten.

Els interessats hauran d'acudir al Servef amb la finalitat d'inscriure's en les ocupacions que estimen convenient, actualitzant si procedix la fitxa de demanda d'ocupació.

Els candidats que figuren en la llista emesa pel Servef, rebran una carta del Servef, informant dels plaços i documentació a presentar per a la seua baremació en l' Ajuntament de Xàtiva.

OCUPACIÓ - CLASSIFICACIÓ PROFESIONAL
Animador Sociocultural - C1
Peó Obres Públiques/ Peó de Construcció - AP
Enterrador/ Sepulturero - AP
Llanterner - C2
Auxiliar d'Ajuda a domicili - AP
Historiador amb titulació: Grau o Llicenciat en Història de l'Art - A1
Bibliotecari amb la titulació: Grau en Informació i Documentació o Llicenciatura en Documentació - A1
Conserge - AP
Titulació: Grau o Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport - A1
Titulació: Tècnic de Jardineria i Floristeria - C2
Auxiliar Administratiu - C2
Educador Social amb la Titulació: Grau o Diplomatura en Educació Social - A2
Titulació: Tècnic Superior d' Integració Social - C1
Titulació: Tècnic Superior de Promoció d'Igualtat de Gènere - C1
Administratiu - C1
Manteniment d' edificis - C2

Enlace(s) adjunto(s)

http://www.xativa.es/va