Xàtiva

BASES ESPECÍFIQUES DE PROVES SELECTIVES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SERVEIS ESPECIALS, ESCALA DE COMESES ESPECIALS, CATEGORIA TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA, INCLOSA EN EL SUBGRUP C1 DE TITULACIÓ, M